Kumpulan Tulisan Kategori Naruto Shippuden

Naruto Shippuden 380 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden 380 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden Episode 380 Subtitle Indonesia Title : “Hari Kelahiran Naruto” “Naruto ga Umareta Hi” (ナルトが生まれた日) Subtitle : Wardhanime Download : [UP] / [SF] / [GET] / [TF] / [1FIC]

[ 0 Komentar / 10626x diLihat ]

Naruto Shippuden 379 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden 379 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden Episode 379 Subtitle Indonesia Title : “Celah” “Toppakō” (突破口) Subtitle : Wardhanime Download : [UP] / [SF] / [GET] / [TF] / [1FIC]

[ 0 Komentar / 10011x diLihat ]

Naruto Shippuden 378 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden 378 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden Episode 378 Subtitle Indonesia Title : “Juubi Jinchuriki” “Jūbi no Jinchūriki” (十尾の人柱力) Subtitle : Wardhanime Download : [UP] / [SF] / [GET] / [TF] / [1FIC]

[ 0 Komentar / 6133x diLihat ]

Naruto Shippuden 377 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden 377 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden Episode 377 Subtitle Indonesia Title : “Extra Edition – Naruto vs. Mecha Naruto” “Naruto tai Meka Naruto” (ナルト対メカナルト) Subtitle : Wardhanime Download : [UP] / [SF] / [GET] / [TF] / [1FIC]

[ 0 Komentar / 5906x diLihat ]

Naruto Shippuden 376 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden 376 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden Episode 376 Subtitle Indonesia Title : “Extra Edition – Perintah Untuk Merebut Kyuubi” “Kyūbi Gōdatsu Shirei” (九尾強奪指令) Subtitle : Wardhanime Download : [UP] / [SF] / [GET] / [TF] / [1FIC]

[ 0 Komentar / 6264x diLihat ]

Naruto Shippuden 375 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden 375 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden Episode 375 Subtitle Indonesia Title : “Kakashi vs. Obito” “Kakashi VS Obito” (カカシVSオビト) Subtitle : Wardhanime Download : [UP] / [SF] / [ZS] / [TF] / [1FIC]

[ 0 Komentar / 5536x diLihat ]

Naruto Shippuden 374 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden 374 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden Episode 374 Subtitle Indonesia Title : “Kuchiyose Sansukumi yang Baru” “Aratanaru Sansukumi” (新たなる三竦み) Subtitle : Wardhanime Download : [UP] / [SF] / [GET] / [TF] / [1FIC]

[ 0 Komentar / 21873x diLihat ]

Naruto Shippuden 373 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden 373 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden Episode 373 Subtitle Indonesia Title : “Tim 7, Berkumpul!” “Dainanahan, Shūketsu!!” (第七班、集結!!) Subtitle : Wardhanime Download : [UP] / [SF] / [GET] / [TF] / [1FIC]

[ 0 Komentar / 18501x diLihat ]

Naruto Shippuden 372 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden 372 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden Episode 372 Subtitle Indonesia Title : “Sesuatu yang Mengisi Lubang ini” “Umeru Mono” (埋めるもの) Subtitle : Wardhanime Download : [UP] / [SF] / [GET] / [TF] / [1FIC]

[ 0 Komentar / 18471x diLihat ]