Naruto Shippuden 379 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden 379 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden Episode 379 Subtitle Indonesia Title : “Celah” “Toppakō” (突破口) Subtitle : Wardhanime Download : [UP] / [SF] / [GET] / [TF] / [1FIC]

[ 0 Komentar / 3950x diLihat ]

Naruto Shippuden 378 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden 378 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden Episode 378 Subtitle Indonesia Title : “Juubi Jinchuriki” “Jūbi no Jinchūriki” (十尾の人柱力) Subtitle : Wardhanime Download : [UP] / [SF] / [GET] / [TF] / [1FIC]

[ 0 Komentar / 2136x diLihat ]

Naruto Shippuden 377 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden 377 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden Episode 377 Subtitle Indonesia Title : “Extra Edition – Naruto vs. Mecha Naruto” “Naruto tai Meka Naruto” (ナルト対メカナルト) Subtitle : Wardhanime Download : [UP] / [SF] / [GET] / [TF] / [1FIC]

[ 0 Komentar / 2834x diLihat ]

Naruto Shippuden 376 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden 376 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden Episode 376 Subtitle Indonesia Title : “Extra Edition – Perintah Untuk Merebut Kyuubi” “Kyūbi Gōdatsu Shirei” (九尾強奪指令) Subtitle : Wardhanime Download : [UP] / [SF] / [GET] / [TF] / [1FIC]

[ 0 Komentar / 3003x diLihat ]

Naruto Shippuden 375 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden 375 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden Episode 375 Subtitle Indonesia Title : “Kakashi vs. Obito” “Kakashi VS Obito” (カカシVSオビト) Subtitle : Wardhanime Download : [UP] / [SF] / [ZS] / [TF] / [1FIC]

[ 0 Komentar / 2804x diLihat ]

Fairy Tail (2014) Episode 197 Subtitle Indonesia

Fairy Tail (2014) Episode 197 Subtitle Indonesia

Fairy Tail (2014) Episode 197 Subtitle Indonesia Title : “Waktu Kehidupan!” “Inochi no Jikan” (命の時間) Subtitle : Wardhanime Download : [UP] / [SF] / [GET] / [TF] / [1FIC]

[ 0 Komentar / 8350x diLihat ]

Naruto Shippuden 374 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden 374 Subtitle Indonesia

Naruto Shippuden Episode 374 Subtitle Indonesia Title : “Kuchiyose Sansukumi yang Baru” “Aratanaru Sansukumi” (新たなる三竦み) Subtitle : Wardhanime Download : [UP] / [SF] / [GET] / [TF] / [1FIC]

[ 0 Komentar / 20405x diLihat ]

Fairy Tail (2014) Episode 196 Subtitle Indonesia

Fairy Tail (2014) Episode 196 Subtitle Indonesia

Fairy Tail (2014) Episode 196 Subtitle Indonesia Title : “Dosa dan Pengorbanan!” “Tsumi to Gisei” (罪と犠牲) Subtitle : Wardhanime Download : [UP] / [SF] / [GET] / [TF] / [1FIC]

[ 0 Komentar / 1498x diLihat ]

Avatar Legend of Korra Season 3 Episode 13 Subtitle Indonesia “Final”

Avatar Legend of Korra Season 3 Episode 13 Subtitle Indonesia “Final”

Avatar Legend of Korra Season 3 Episode 13 Subtitle Indonesia “Final” Title : Episode 13 – “Racun Red Lotus” Subtitle : Wardhanime Donwload : [UP] / [SF] / [GET] / [TF] / [1FIC]

[ 0 Komentar / 3601x diLihat ]